A A A Przełącz na wysoki kontrast
Rekrutacja

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016


Rekrutacja uzupełniająca będzie przebiegała na wolne miejsca, na analogicznych zasadach jak rekrutacja kwietniowa, z odpowiednim zastosowaniem zasad oraz kryteriów opisanych w dokumencie „Zasady rekrutacji do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasta Białegostoku na rok szkolny 2015/2016”, zamieszczonym pod adresem https://bialystok.formico.pl/formico-parents/main.action.


Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty wszystkim nieprzyjętym kandydatom 5 i 6-letnim, w najbliższym czasie, zostanie pisemnie wskazane miejsce realizacji obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w odległości nieprzekraczającej 3 km od miejsca zamieszkania. Wszystkim zaś nieprzyjętym kandydatom 4 – letnim zostanie wskazane miejsce realizacji wychowania przedszkolnego.

 

W rekrutacji uzupełniającej mogą wziąć udział dzieci 3-5- letnie oraz dzieci 6-letnie, które uzyskały decyzję dyrektora szkoły obwodowej o odroczeniu obowiązku szkolnego. Dzieci 2,5- letnie oraz dzieci zamieszkałe poza miastem Białystok będą przyjmowane do przedszkoli samorządowych na wolne miejsca, po 31 sierpnia 2015 r.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego:

Rodzaj czynności

Termin postępowania uzupełniającego

Uruchomienie w systemie informatycznym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz możliwości wypełniania wniosku w systemie

 

od 02.06 do 12.06

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Składanie wniosku o przyjęcie wraz

z załącznikami w przedszkolu /szkole pierwszego wyboru

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych

 

Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym możliwości sprawdzenia, gdzie dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia

 

 

19.06 do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, poprzez podpisanie umowy

od 22.06 do 24.06

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym możliwości sprawdzenia, gdzie dziecko zostało przyjęte

 

 

25.06 do godz. 15.00

Składanie wniosku do komisji rekrutacyjnej

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od dnia złożenia wniosku

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Złożenie, do dyrektora przedszkola/szkoły odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

Rozstrzygnięcie przez dyrektora przedszkola/szkoły odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 7 dni od dnia złożenia odwołania

od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do dyrektora

 

 

Na dzień 4 maja 2015 r. wolnymi miejscami dysponują niżej wymienione przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach:

 

Lp.

Przedszkole

(wolne miejsca w oddziałach ogólnodostępnych)

Adres

1.

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku

 Kawaleryjska 70

2.

Przedszkole Samorządowe Nr 2 "Pod Słonkiem"

w Białymstoku

Mazowiecka 39E

3.

Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Białymstoku

 

 Krańcowa 5

4.

Przedszkole Samorządowe Nr 7 "Kasztanowy Zakątek"

w Białymstoku

Bydgoska 4

5.

Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Białymstoku

Nowogródzka  5A

6.

Przedszkole Samorządowe Nr 10 w Białymstoku

Aleja Józefa Piłsudskiego 34

7.

Przedszkole Samorządowe Nr 12 "Tęczowe" w Białymstoku

 Podleśna  3a

8.

Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku

 Al. Piłsudskiego 20/4

9.

Przedszkole Samorządowe Nr 20 w Białymstoku

Sowlańska 40

10.

Przedszkole Samorządowe Nr 21

"Na Bojarach" w Białymstoku

 St. Staszica 16/18

11.

Przedszkole Samorządowe Nr 22 w Białymstoku

Łąkowa 17

12.

Przedszkole Samorządowe Nr 23 "Baśniowe"

w Białymstoku

Marii Konopnickiej 1

13.

Przedszkole Samorządowe Nr 25 "Kraina Uśmiechu"

w Białymstoku

Jerzego Waszyngtona 4

14.

Przedszkole Samorządowe Nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku

Aleja Józefa Piłsudskiego  8A

15.

Przedszkole Samorządowe Nr 28 w Białymstoku

Wierzbowa 21A

16.

Przedszkole Samorządowe Nr 29 "Fantazja" w Białymstoku

Władysława Broniewskiego 25

17.

Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku

Świętokrzyska 4

18.

Przedszkole Samorządowe Nr 32 "Bajkowe Miasteczko"

w Białymstoku

Kazimierza Pułaskiego 55

19.

Przedszkole Samorządowe Nr 35 "Wesołe" w Białymstoku

Wesoła 22

20.

Przedszkole Samorządowe Nr 36 w Białymstoku

Świętego Mikołaja 9

21.

Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne

w Białymstoku

Świętojańska 13/4B

22.

Przedszkole Samorządowe Nr 42 „Niezapominajka”
w Białymstoku

 

 Ciepła 19a

23.

Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Białymstoku

Bartosza Głowackiego 3

24.

Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku

Antoniukowska 9

25.

Przedszkole Samorządowe Nr 46 w Białymstoku

Mieszka I 4A

26.

Przedszkole Samorządowe Nr 47 "Z uśmiechem"
w Białymstoku

 

 Św. Wojciecha 14

27.

Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy

w Białymstoku

Pogodna 16

28.

Przedszkole Samorządowe Nr 50 w Białymstoku

 Upalna 74

29.

Przedszkole Samorządowe Nr 51 "Przyjazne"

w Białymstoku

Bohaterów Monte Cassino 17

30.

Przedszkole Samorządowe Nr 52 "Kubusia Puchatka"
w Białymstoku

Jerzego Waszyngtona 16

31.

Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej - PLASTUŚ w Białymstoku

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2A

Lp.

Przedszkole

(wolne miejsca w oddziałach ogólnodostępnych)

Adres

32.

Przedszkole Samorządowe Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi
w Białymstoku

Kozłowa 25

33.

Przedszkole Samorządowe Nr 56 w Białymstoku

Generała Zygmunta Berlinga 38

34.

Przedszkole Samorządowe Nr 58 Integracyjne im. Jana Wilkowskiego
w Białymstoku

Palmowa 20a

35.

Przedszkole Samorządowe Nr 71 w Białymstoku

Dziesięciny 50

36.

Przedszkole Samorządowe Nr 73 w Białymstoku

Gajowa 66

37.

Przedszkole Samorządowe Nr 78 w Białymstoku

Zagórna 2/3

38.

Przedszkole Samorządowe Nr 79 w Białymstoku

Konwaliowa 8

39.

Przedszkole Samorządowe Nr 81  „Brzoskwiniowy Raj”
w Białymstoku

Brzoskwiniowa 8

40.

Przedszkole Samorządowe Nr 82 w Białymstoku

Zbigniewa Herberta 63

41.

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Białymstoku

Strażacka 25

Lp.

Szkoła podstawowa

(wolne miejsca w oddziałach ogólnodostępnych)

Adres

1.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego
w Białymstoku

Boh. Monte Cassino 25

2.

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku

Częstochowska 6a

3.

Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku

Poleska 27

4.

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera

w Białymstoku

Komisji Edukacji  Narodowej 1A

5.

Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Kazimierza Pułaskiego w Białymstoku

Pułaskiego 25

6.

Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Białymstoku

Władysława Broniewskiego 1

7.

Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku

Mieszka I 18

8.

Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku

Polowa 7/1

9.

Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Stanisława Staszica
w Białymstoku

Radzymińska 11

10.

Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Józefa Z. Bema
w Białymstoku

Pogodna 12

11.

Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego
w Białymstoku

Jaworowa 8

12.

Szkoła Podstawowa Nr 43 w Białymstoku

Stroma 16

13.

Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki
w Białymstoku

Rumiankowa 13

14.

Szkoła Podstawowa Nr 47 im. J. Klemensa Branickiego
w Białymstoku

Palmowa 28

15.

Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia
w Białymstoku

Armii Krajowej 32

16.

Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku

Kazimierza Pułaskiego 96

17.

Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Ludwika Zamenhofa
w Białymstoku

Jana Krzysztofa Kluka 11A

18.

Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

Gdańska 23/1

19.

Zespół Szkół Nr 3 w Białymstoku

Jesienna 8

20.

Zespół Szkół Nr 4 w Białymstoku

Dojlidy Górne 48

Lp.

Przedszkole/Szkoła

(wolne miejsca w oddziałach integracyjnych dla dzieci
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)

Adres

1.

Przedszkole Samorządowe Nr 32 "Bajkowe Miasteczko"

w Białymstoku

Kazimierza Pułaskiego 55

2.

Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne

w Białymstoku

Świętojańska 13/4B

3.

Przedszkole Samorządowe Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku

Kozłowa 25

4.

Przedszkole Samorządowe Nr 58 Integracyjne im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku

Palmowa 20A

5.

Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku

 Poleska 27

6.

Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku

Łagodna 10

7.

Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku

Kazimierza Pułaskiego 96

 

 

Z uwagi na procedurę pisemnego wskazywania miejsc nieprzyjętym 4-6-latkom oraz możliwe rezygnacje z miejsca w przedszkolu przez rodziców przyjętych kandydatów, powyżej zamieszczona lista może ulec zmianom.


Aktualna lista przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi dysponujących wolnymi miejscami zostanie podana do wiadomości w dniu rozpoczęcia rekrutacji uzupełniającej.
 

pdfrekrutacja uzupełniająca.pdfpdf, 1700 KB
Ostatnia modyfikacja: Dawid Gromadzki 04.05.2015, 16:18
Nabór do przedszkoli i oddz. "0" w szkołach podstawowych
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość
Dane kontaktowe

Departament Edukacji
ul. Legionowa 7,
15-281 Białystok,

(budynek Publiczne Gimnazjum Nr 2)

zobacz mapę»
tel.  85 869 63 30
fax  85 869 63 32
edukacja@um.bialystok.pl